Bài học về vấn đề tư hữu nhà ở và nhà ở cho người thu nhập thấp

Nhu cầu có nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Việc giải quyết thỏa đáng nhu cầu này sẽ góp phần giúp nền kinh tế phát triển bền vững hơn. Việt Nam còn có nhiều triệu người thuộc diện thu nhập thấp như: công nhân, sinh viên và học sinh, người lao động thu nhập thấp nói chung. Bên cạnh những chính sách cụ thể hướng tới vấn đề này, thì chính sách nới lỏng tín dụng như lãi suất thấp, cho vay dưới chuẩn… cũng đem lại nhiều lợi ích cho người thu nhập thấp.  Một là, việc quy định điều kiện nới lỏng tín dụng nên có những ưu đãi cho người thu nhập thấp, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nguồn vốn mua nhà. Việt Nam nên điều tiết bằng việc hạ lãi suất giúp giá nhà ở mức chấp nhận được.

Giá nhà ở phải căn cứ trên sức mua trung bình của đa số người dân. Ở Mỹ, do thị trường tài chính đặc biệt phát triển và đặc điểm của chính sách khuyến khích tư hữu nhà ở nói chung nên vấn đề nhà cho người thu nhập thấp được giải quyết khá tốt trong một giai đoạn dài trước khủng hoảng. Việc cho vay dưới chuẩn đã làm tăng nhiều tỷ lệ sở hữu nhà của người dân Mỹ, bao gồm cả những đối tượng có thu nhập thấp. Trong trường hợp của Trung Quốc, việc khuyến khích phát triển dịch vụ cho vay thế chấp mua nhà ở cũng như việc nới lỏng quy định vay thế chấp đã khiến cho những đối tượng này có điều kiện tiếp cận với nguồn tín dụng để có thể mua nhà. Hai là, phải có chế tài quản lý cụ thể những thay đổi trong việc làm của lực lượng lao động, cũng như quản lý rủi ro thanh toán cũng như điều kiện cho vay dưới chuẩn. Những người có thu nhập thấp sẽ không đủ khả năng thanh toán nếu khoản vay quá lớn, trong một số trường hợp lãi nợ mà họ phải trả liên tục tăng do tái vay thế chấp. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, những người có thu nhập thấp lại chính là những đối tượng dễ bị mất nhà nhất. Do vậy việc quản lý chặt rủi ro thanh toán là vô cùng cần thiết